Shrimat Bhupendranath Sanyal Mahasaya

 

 

Shri Sanyal Mahasaya 20 Ocak 1877’de Bengal/Hindistan’da doğdu. Çocukluk yaşlarından itibaren kutsal metinleri araştırmaya başladı. 1893 yılında yolu büyük guru Lahiri Mahasya ile kesişti ve Kriya Yoga’ya inisiye edildi. Derin bağlılık, sevgi ve tevazu ile kendisini, Gurusunun eline tamamen teslim etti. Çok genç olmasına rağmen azmi ve bağlılığı sayesinde gurusu Lahiri Mahasaya tarafından Kriya Yoga inisiyasyonu yapma yetkisi verildi ve bilinen en genç Acharya oldu. Onun derin arzusu bir keşiş olarak yaşamını sürdürmekti, ancak Gurusu onun, hem bir aydınlanma yolcusu, hem de bir aile babası olarak yaşamını sürdürmesi gerektiğini belirtti ve Sanyal Mahayasa gurusunun isteğine uyarak aile kurdu. 1902 yılında Nirbikalpa Samadhi’ye ulaştı. Hayatını ashramlarda öğretmen olarak sürdürdü. Nobel ödüllü Hintli şair Rabindranath Tagore ile Shantiniketan’da daha sonra bir üniversite haline gelen eğitim kurumunu kurdu. Puri de Gurudham, Bihar da ise Bhagalpur ashramlarını kurdu ve yöneticiliğini üstlendi. Yaşamı boyunca Kriya Yoga yoluna binlerce kişi yetiştirdi. Kendisinin de birçok yorumunun bulunduğu Bhagavad Gita’yı Bengalce ve birçok Hint diline tercüme etmiş ve önemli sayıda benzersiz manevi eserler kazandırmış yetenekli bir yazardı.